Home > Dell Laptop > Dell Screen Not Working

Dell Screen Not Working

Contents

Tack. If so swap the Power Cord on your monitor with the Cord plugged into your computer, does the monitor now give a PLED? Monitors are now sold with 3 years warranty as standard. Loading... http://haiteq.com/dell-laptop/dell-pc-screen-not-working.php

Klicka på Bläddra i mappar om du vill se fler platser i Windows Vista och Windows 7. Please help I need my laptop with all my documents. Dina synpunkter har skickats. This feature is not available right now. http://www.dell.com/support/article/us/en/04/SLN85493

Dell Laptop Display Problems Black Screen

Up next How to fix the white blank screen dell - Duration: 6:14. En VGA-kabel bör användas om det inte finns DVI-kontakter varken på bildskärmen eller datorn. Kitts och Nevis St. När den externa skärmen inte fungerar eller om du inte har någon att testa med kontaktar du teknisk support.

Hold a bright flashlight up to the monitor and check if you can see any slightest information displayed on the screen. For Dell support videos click Here. I even solved display issues on a PC with this step. Computer Monitor Problems And Solutions Karrissa McCracken 483,653 views 6:47 Repair a Flickering 20" Dell 2005FPW LCD Monitor (similar to 2007WFP) - Duration: 9:00.

Loading... Dell Laptop Display Problems Vertical Lines DVI DVI (Digital Video Interface) är den digitala standarden för anslutning av bildskärmar till datorer. Close Yeah, keep it Undo Close This video is unavailable. If so it will not be covered under warranty and you will need to purchase a replacement Monitor.

RodneyDickson 333,627 views 29:13 Black / Blank / BSOD / Blue Screen on HP Laptop - Duration: 12:42. Laptop Screen Problems Vertical Lines Hook up the laptop to an external monitor then press a toggle key (ex. If not, it would be considered to still be working ok. Is the location having issues with heat that might affect the equipment used in that area?

  • TechSupportDell 26,041 views 1:45 How to fix the WHITE SCREEN problem of your laptop in 3 easy steps.
  • Du kan välja ett annat ställe via listrutan till höger om platsen för hämtade filer.
  • Is your "laptop shutting off by itself" or "slowing down" during use"? #8 - Duration: 3:42.
  • Loading...
  • ILuvTrading 2,289,618 views 7:01 How To Fix a Laptop That Won't Turn On - Blackscreen Fix [4K] - Duration: 16:56.
  • Kortkommandon Information om hur du använder tangentbordsgenvägar när du inte kan se var markören är finns i Dells kunskapsbank, artikeln Keyboard shortcuts for Windows (Tangentbordsgenvägar i Windows). Överst på sidan 3.

Dell Laptop Display Problems Vertical Lines

About Press Copyright Creators Advertise Developers +YouTube Terms Privacy Policy & Safety Send feedback Try something new! http://ccm.net/forum/affich-685603-dell-laptop-showing-black-screen-after-start Rating is available when the video has been rented. Dell Laptop Display Problems Black Screen Tack. Dell Laptop Display Price En DVI-kabel bör användas om det finns en DVI-kontakt både på datorn och bildskärmen.

Unplug the power cord from the back of the monitor and the wall outlet. see here Lucia Storbritannien Surinam Swaziland Sverige Sydafrika Tadzjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Tjeckien Togo Trinidad och Tobago Tunisien Turkiet Turkmenistan Turks- och Caicosöarna Tyskland Uganda Ukraina Ungern Uruguay USA Uzbekistan Vanuatu Venezuela Good Luck View all 19 comments Report ritwik 3Posts Sunday January 27, 2013Registration date January 28, 2013 Last seen - Jan 28, 2013 10:12AM No friend, this is not working also. Gourav Verma 39,033 views 8:06 Vertical lines in laptop screen - Free Quick fix. - Duration: 6:47. Dell Laptop Screen Problems Horizontal Lines

Skip navigation UploadSign inSearch Loading... If so what colour is it? När det inte är någon mus ansluten till datorn stänger du av datorn genom att hålla strömknappen intryckt i minst 15 sekunder. http://haiteq.com/dell-laptop/dell-laptop-not-working-black-screen.php Välj produktmodell (modellnumret visas på framsidan av din produkt).

Mysimplefix 808,615 views 3:42 How to Clear the CMOS - Reset the BIOS & Why - Duration: 11:59. Laptop Screen Problems And Solutions I suspect it may have resulted from a battery overheat situation? Status of Monitor Power LED: No light – The monitor is not receiving power.

Category Howto & Style License Standard YouTube License Show more Show less Loading...

Press the power Button ON. Om du har satt på ett skärmskydd kan det hindra pekskärmen från att registrera att du rör vid den (detta kan ske om skärmskyddet inte är avsett för en kapacitiv pekskärm Sign in 655 Loading... Monitor Problems Horizontal Lines Advertisement Autoplay When autoplay is enabled, a suggested video will automatically play next.

Bild 1: Alternativa externa skärmportar När den är ansluten trycker du och håller ned FN och trycker på F8. GuruBrew 992,236 views 20:51 Dell 2408WFP Wake-Up Problem - Duration: 7:51. Sign in to make your opinion count. Get More Info No POST, No Power, No Video on a Dell OptiPlex or Vostro Desktop Computer If not then you will need to contact your technical support to check if you are covered

A Display Port cable should be used if Display Port connectors are available on both the computer and the monitor. Sign in to report inappropriate content. Loading... Loading...

Välj lämpligt alternativ nedan för att få fler anvisningar om hur du kan lösa problemet: Stationär dator Bärbar dator Överst på sidan 3: Suddig eller oskarp bild eller färgproblem Ikonerna, teckensnittet

>